Algemene Voorwaarden +

1. Voorwaarden

Door de toegang tot deze website, gaat u akkoord gebonden te zijn door deze website Algemene Voorwaarden, toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving ervan. Als u het niet eens met een van de genoemde voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen op deze site zijn beveiligd met relevante auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

Toestemming is toegestaan om een duplicaat van de materialen (data of programmeren) op de site Blend Paul Van Dinter voor alleen individueel en niet-zakelijk gebruik tijdelijk downloaden. Dit is het slechts een vergunning van de licentie en niet een uitwisseling van de titel, en onder deze vergunning mag u niet:
ik. wijzigen of kopiëren van de materialen;
ii. gebruik maken van de materialen voor enig commercieel gebruik of voor een publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
iii. proberen te decompileren of herbouwen van een product of materiaal dat op de site Blend Paul Van Dinter’s;
iv. Verwijder eventuele auteursrecht of andere beperkende documentatie uit de materialen; of
v. de materialen overdragen aan iemand anders of zelfs “spiegel” het materiaal op andere server.
Deze vergunning kan derhalve worden beëindigd als u een van deze bevallingen buiten beschouwing en kan worden beëindigd door Blend Paul Van Dinter wanneer wordt geacht. Na vergunning beëindiging of wanneer uw kijkervaring vergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit of in elektronische of gedrukte vorm te vernietigen.

3. Disclaimer

De materialen op de site Blend Paul Van Dinter worden gegeven “as is”. Blend Paul Van Dinter geeft geen garanties, meegedeeld of gesuggereerd, en dus verzaakt en vernietigt elke andere garanties, waaronder, zonder belemmering, afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-aantasting van de in licentie gegeven eigendomsrecht of andere inbreuk op rechten. Verder Blend Paul Van Dinter garandeert niet of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, te verwachten resultaten, of de niet aflatende kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar internetsite of in het algemeen te identificeren met dergelijke materialen of op bestemmingen die op deze website.

4. Constraints

In geen geval mag Blend Paul Van Dinter of haar leveranciers onderwerp voor eventuele schade (tellen, zonder beperking, is schadelijk voor het verlies van gegevens of uitkering, of als gevolg van zakelijke interferentie) komen voort uit het gebruik of onmacht om de materialen op Blend Paul gebruiken van Dinter’s Internet webpagina, ongeacht de mogelijkheid dat Blend Paul van Dinter of een Blend Paul van Dinter goedgekeurd agent is mondeling of schriftelijk van de kans op dergelijke schade verteld. Sinds enkele purviews geen beperkingen toe op afgeleid garanties, of belemmeringen van de verplichting om zwaarwegende of toevallige schade, kunnen deze bevallingen een verschil om je niet te maken.

5. Wijzigingen en Errata
De materialen te zien op Blend Paul plaatse Van Dinter kon nemen typografische of fotografische fouten. Blend Paul Van Dinter garandeert niet dat een van de materialen op haar site zijn exact, afgewerkt, of stroom. Blend Paul Van Dinter kan de uitrol van verbeteringen in de materialen op haar site wanneer zonder voorafgaande kennisgeving. Blend Paul Van Dinter niet, dan weer, om het even welke toewijding aan de materialen update.

6. Links

Blend Paul Van Dinter heeft niet gecontroleerd op het merendeel van de websites of koppelingen aangesloten op haar website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke aangesloten webpagina. De opname van enig verband biedt geen ondersteuning afleiden door Blend Paul Van Dinter van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

Blend Paul Van Dinter kunnen deze termen van gebruik te werken voor zijn website waar zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord gebonden te zijn door de dan geldende vorm van deze Algemene Voorwaarden.

Law 8. Bestuur

Elk geval te identificeren met website Blend Paul Van Dinter’s moeten door de wetten van het land van België Blend Paul Van Dinter State worden toegediend zonder betrekking tot de stelling van de wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Op dezelfde manier, we hebben opgebouwd dit beleid met het einddoel moet je zien hoe we verzamelen, gebruiken, geven en onthullen en maak gebruik van individuele gegevens. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid.

  • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld.
  • We zullen verzamelen en het gebruik van de individuele gegevens singulier met de doelstelling van het voldoen aan die redenen aangegeven door ons en voor andere goede doelen, tenzij we de instemming van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet te krijgen.
  • We zullen alleen houdt individuele gegevens van de lengte van essentieel belang voor de bevrediging van die redenen.
  • We zullen individuele gegevens te verzamelen door het juridische en redelijke middelen en, indien passend, met de informatie of instemming van de betrokkene.
  • Persoonlijke gegevens moeten het belangrijk om de redenen waarom het moet worden gebruikt om te zijn, en, in de mate van essentieel belang om die redenen, moeten exact, afgewerkt, en bijgewerkt te zijn.
  • We zullen individuele gegevens te beschermen door de beveiliging schilden tegen ongeluk of inbraak, maar ook niet-goedgekeurde toegang, openbaar wordt gemaakt, dupliceren, gebruik of wijziging.
  • We zullen zo snel bieden klanten toegang tot ons beleid en procedures voor het beheer van individuele gegevens.
  • Wij zijn gericht op toonaangevende onze business as per deze normen met een bepaald einddoel te garanderen dat de privacy van de individuele gegevens zijn beveiligd en onderhouden.