Privacybeleid

Blend Paul Van Dinter hecht belang aan Uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze webshop beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om U op de hoogte te houden van onze producten.

 

De gebruiker kan zich, kostenloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hij of zij kan zich dan richten tot Blend Paul Van Dinter, Kempenstraat 21, 3650 Dilsen-Stokkem, Limburg, België. [email protected].

 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet inzake de verwerking van persoonsgegevens, die dateert van 8 december 1992, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en op een eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

 

Mits een bewijs van identiteit (kopie van de identiteitskaart) kan U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Blend Paul Van Dinter, Kempenstraat 21, 3650 Dilsen-Stokkem, Limburg, België. [email protected], gratis een schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

 

Indien nodig kan U eveneens vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Blend Paul Van Dinter kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals Uw browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs U naar blend-paulvandinter.com bent gekomen of waarlangs U die verlaat.

 

Dit maakt het voor ons mogelijk om blend-paulvandinter.com permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

 

Ook verzameld Blend Paul Van Dinter anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard voor marketingdoeleinden, onder andere automatische installatie van tracking, conversie en retargeting pixels in uw browser.